Pedofilia

 

slovak

Slovenská verzia

english

English version

 

Pedofília.
Hnus, odpor, nenávisť....
To sú emócie ktoré bežný človek pocíti pri zvuku tohto slova. Pedofil je predsa ten, kto zneužíva nevinné malé deti, bezcitný zvrhlík, ktorý nemá v sebe štipku ľudskosti. A ak náhodou ešte nejaké dieťa nezneužil, tak len preto, lebo k tomu ešte nemal príležitosť. Skôr či neskôr ju dostane a potom sa nezastaví pred ničím.
Je to všetko naozaj tak ?
Mám k tomu čo povedať. Som pedofil, ale napriek tomu nespĺňam vyššie uvedené vlastnosti. Nebudem sa snažiť podávať nejaký konečný, ucelený prehľad. To ani nie je v mojich silách. Je to môj pohľad na danú problematiku založený na vlastných skúsenostiach, skúsenostiach iných ľudí ako ja, ako aj na názoroch našich sexuológov.

Pedophilia.
Disgust, loathing, hatred...
These are emotions people generally feel by the sound of that word. Pedophile is the one who molests innocent little children, pitiless pervert. There is no humanity in him. And if he didn't molest a child, it is only because he didn't get a chance yet. Sooner or later he'll get it and then there will be no stopping.
Is it really that way ?

I have to say something about it. I'm a pedophile, but I possess no of the mentioned characteristics. I won't try to give some finite outlook on the issue. It's not in my powers. It's just my outlook on the issue based on my own experiences, experiences of others like me, and also on the opinions of our sexuologists.

 

Daniel Liddel
2009